सेतू अभ्यासक्रम : Bridge Course 2022

सेतू अभ्यासक्रम : नव्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील पाया मजबूत व्हावा यासाठी सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मागील इयत्तेतील महत्वाच्या

Read more

Day 15th – Bridge Course For std 8th | दिवस पंधरावा – आठवीसाठी सेतू अभ्यासक्रम

Day 15th – Bridge Course For std 8th | दिवस पंधरावा – आठवीसाठी सेतू अभ्यासक्रम  Bridge Course (सेतू अभ्यासक्रम) – 15  जुलै

Read more
error: Content is protected !!